Gymnasium

Wat is eigenlijk een gymnasiumopleiding?

Ben jij een slimme leerling en vind je het leuk om te leren? Wil jij graag wat extra uitdaging? Dan is de gymnasiumopleiding een aanrader. Het gymnasium is een richting van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Anders dan bij het Atheneum volg je naast de gewone vakken twee extra vakken, de Klassieke talen. Om een gymnasiumdiploma te behalen, volg je beide talen in de onderbouw en kies je in de bovenbouw minstens één van de twee talen om eindexamen in te doen.

Op het Zandvliet betekent dit dat je in de gymnasiumbrugklas twee lesuren per week Latijn krijgt. In de tweede klas komt daar het vak Grieks bij. Dat wil zeggen dat je wel meer huiswerk en toetsen zult hebben dan op het Atheneum. Om te zorgen dat je lesrooster niet helemaal vol raakt, heb je voor sommige andere vakken iets minder lessen. Dat betekent dat je ook iets sneller door de stof heen gaat bij deze vakken.

 

Klassieke talen?

De Klassieke talen zijn Grieks, de taal van de oude Grieken, en Latijn, de taal van de Romeinen. Deze talen werden zo’n tweeduizend jaar geleden gesproken. Tegenwoordig spreken we ze helaas niet meer. Toch zijn de talen voor ons bewaard gebleven, omdat de Grieken en de Romeinen zoveel hebben opgeschreven. Heb je wel eens de film Hercules gezien of een boek over Griekse mythologie gelezen? Of misschien lees je wel eens de Asterix en Obelix-strips of de boeken over Percy Jackson? Al deze verhalen kennen we uit de geschriften van de Grieken en de Romeinen. Door de Klassieke talen te leren kun je al deze verhalen zelf vertalen!

Omdat Latijn en oud-Grieks niet meer gesproken wordt, leren we niet om de talen te spreken of schrijven, maar om de teksten te vertalen. Daarnaast leer je veel over de cultuur van de Romeinen en Grieken. Om de Klassieke talen te leren moet je wel wat moeite doen. Je moet woordjes en rijtjes leren en veel oefenen met het vertalen van teksten. Als je in de bovenbouw komt en alle grammatica beheerst, ga je beginnen met het vertalen van echte teksten van meer dan 2000 jaar oud! Het vertalen van teksten is soms best moeilijk.

Je kunt het eigenlijk vergelijken met een lastige puzzel. Maar dat is natuurlijk ook een uitdaging! De Klassieke talen zijn dus iets anders dan de moderne talen. Juist als jij eigenlijk meer van bètavakken houdt, kunnen de klassieke talen leuk voor jou zijn, omdat je heel analytisch moet denken. 


Wat heb je aan Latijn en Grieks?

Het doel van het leren van de Klassieke talen is niet dat je ze na je eindexamen kunt spreken, dat heb je immers nergens voor nodig. Maar waarom zou je deze talen dan leren? Daarvoor zijn een heleboel redenen.

Ten eerste zijn de Romeinse en Griekse cultuur de bakermat van onze Westerse samenleving. Dat wil zeggen dat wij heel veel dingen doen, zoals we ze doen, omdat we dit van hen hebben overgenomen. Ook zijn er verschillen te vinden tussen de Klassieke tijd en onze tijd. Door je te verdiepen in de taal, literatuur, filosofie, kunst, geschiedenis, religie en politiek van onze Klassieke voorvaderen leer je onze cultuur beter begrijpen. Je vindt in onze huidige tijd nog veel elementen van de Klassieken terug - op straat, in reclames, in merknamen, kunst, films etc. – let maar eens goed op!

Daarnaast ontwikkel je bij het leren van de Klassieke Talen ook allerlei vaardigheden die nuttig zijn voor de universiteit en in je verdere leven. Je leert bijvoorbeeld goed analytisch te denken, kritisch te zijn, heel precies te lezen en te interpreteren, argumenteren. Omdat onze Westerse talen erg beïnvloed zijn door het Latijn en het Grieks, leer je ook je eigen taal en de moderne vreemde talen beter te begrijpen. Doordat je een goed grammaticaal overzicht ontwikkelt, wordt het makkelijker om andere talen te leren.

Gymnasium op het christelijk lyceum Zandvliet

Als je een gymnasiumopleiding op Zandvliet volgt, doe je naast de lessen Latijn en Grieks allerlei leuke activiteiten die met de Klassieke oudheid te maken hebben. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een gymnasiumdag voor alle gymnasiumklassen. Deze dag heeft altijd een bepaald thema, zoals ‘mythologie’, ‘olympische spelen’ of ‘het Griekse en Romeinse leger’. Je volgt dan allerlei workshops naar keuze over dit onderwerp. Sommige workshops worden door leerlingen uit klas 6 gegeven.

’s Avonds kun je een voorstelling van een Griekse tragedie bekijken, die wordt opgevoerd door de 5e klas. Verder zijn allerlei excursies en projecten. Je gaat bijvoorbeeld een nagebouwde Romeinse stad bekijken in het Archeon. Je bezoekt ook een aantal musea met allerlei archeologische vondsten uit de oudheid en in de bovenbouw ga je een echt Romeins etentje organiseren voor je docenten! Natuurlijk gaan we in de bovenbouw naar Rome om te zien wat er nog allemaal over is van de Romeinen. Voor alle leerlingen altijd een onvergetelijke reis!


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |