SporT op Zandvliet

Ook na schooltijd zijn we op Zandvliet met verschillende sporten in teamverband actief. Om in verschillende wedstrijden tegen andere scholen een goede prestatie neer te zetten, wordt er regelmatig getraind. Motto: "Wie niet traint, speelt niet!" In de wedstrijden komen zo hoofdzakelijk de meest gemotiveerde leerlingen aan spelen toe.

De animo voor deze naschoolse sport is zo groot dat we soms meerdere teams kunnen formeren en dat voor sommige wedstrijden zelfs wordt geselecteerd. We vinden echter dat dit niet altijd de bedoeling moet zijn. Soms is het leuk het beste schoolteam op te stellen, een andere keer is dat misschien minder belangrijk.

Vanzelfsprekend overtreffen de trainingen en de wedstrijden het niveau dat we kunnen halen in de lessen. Reden te meer voor veel leerlingen dus om juist na schooltijd nog op en voor Zandvliet actief te zijn.

Zowel in Leidschendam/Voorburg als in Den Haag doen we met bijna alle schoolsporttoernooien mee.


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |