Aanmeldingsprocedure

Toelatingscriteria

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 50% leerlingen met een vwo-advies en 50% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies. Wij hebben plaats voor 168 leerlingen.

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Voor toelating op Zandvliet moet het basisschooladvies één van de volgende adviezen zijn:

  • ‘havo’, ‘havo-vwo’,

  • ‘vwo’

    Voor plaatsing in de gymnasiumstroom of de vwo stroom moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’. Op het Zandvliet kunnen leerlingen die komend schooljaar plaatsnemen in de havo/vwo of vwo stroom op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium. 

    Procedure brugklas

    Bij overaanmelding voor een van deze twee groepen vindt er loting plaats in de desbetreffende groep. voorrangsregels bij overaanmelding:

  • leerlingen met een broer/zus op onze school hebben een gegarandeerde plaats;

Indien van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.

De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden overleg.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.bovohaaglanden.nl.


Kunstklas

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor de kunstklas. Kinderen die dit graag willen, leveren een portfolio in met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas.

Grondslag

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

Passend Onderwijs

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke extra ondersteuning Zandvliet kan bieden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De basisschool heeft deze behoefte aangevinkt in het OKR. Het heeft de sterke voorkeur dat ouders en leerling een gesprek hebben met de zorgcoördinator en/of de teamleider wanneer aanmelding overwogen wordt. Leerlingen met extra ondersteuning zullen bij overaanmelding meedoen met de loting.

 

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier is uitgedeeld tijdens onze Voorlichtingsavond en Open huis en is hierna aan te vragen door een mail met uw adresgegevens te sturen aan administratie@chrlyceumzandvliet.nl. 
De officiële inschrijving liep van zaterdag 10 februari t/m vrijdag 23 februari 2018. In deze periode kon het formulier ingeleverd worden.


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |